FOTKY VRHU AVENGERS >> http://simullqa.rajce.idnes.cz/AVENGERS_PUPPIES/

 

FOTKY VRH BANDITS >> http://simullqa.rajce.idnes.cz/BANDITS_PUPPIES/ 

 

FOTKY NÁŠHO ZERA tu >>  simullqa.rajce.idnes.cz/DAGAN_ADORABLE_SMILE/

FOTKY NAŠEJ HONEY tu >> simullqa.rajce.idnes.cz/MATYELLA_BABY_HONEYMOON/
 

FOTKY Z NDS OSTRAVA 10.4.2016 tu>> NDS OSTRAVA

 

FOTO BLONDI A HONEY  6.3.2016 tu>>  simullqa.rajce.idnes.cz/6.3.2016_Blondi_a_Honey