SIMONA TURKOVIČOVÁ

TRNOVEC 908 51
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

s.turkovicova@gmail.com

00421 949 434 015